Forum Index > BitTorrent > Clienţi > Ghid: Pas-cu-pas - µTorrent / Гид: Шаг зашагом - µTorrent

#0 by Stinger Donor (VIP) (0 mesaje) at 2006-10-31 22:26:07 (632 săptămâni în urmă) - [Link]Top
 • Română:

Ghid: Pas-cu-pas - µTorrent


Step 0: Informaţie utilă
Pagina oficiala
FAQ oficial
FAQ tradus
Tema de discuţie generală
Connectable: NO - soluţii


Step 1: Speed Guide

*Click to enlarge

Această fereastră va aparea la prima lansare a µTorrent (alternativ o puteţi accesa navigînd în meniul Options->Speed Guide).

1. În meniul Connection Type: Îndicaţi viteza d-voastră de upload. În baza ei vor fi făcute setările aferente conexiunilor.

2. În fereastra Current port: îndicaţi portul pe care aţi dori să-l folosiţi pentru conexiunile de întrare. Puteţi alege oricare port, însă se recomanda utilizarea porturilor >10000. Dacă sunteţi în reţea, adresaţi-vă administratorului pentru a afla care port este redicţionat spre calculatorul D-voastră (mai multe detalii despe redicţionarea porturilor PortForward.com

3. Encrypting: Unii provideri pot bloca traficul BitTorrent, şi este posibilă criptarea datelor. La providerii din .MD această opţiune nu este necesară, de aceea căsuţa o lăsaţi liberă.

Apăsaţi butonul Use selected settings


Step 2: Preferences

Setările disponibile în dialogul Preferences (Options -> Preferences)

1. General
În acest compartiment puteţi seta preferinţe de ordin general ce ţin de Limba utilizată, Iconiţa din Tray, opţiuni de afişare şi asocierea cu fişierele .torrent

2. Downloads
*Click to enlarge

În acest compartiment setaţi preferineţele aferente Downloadului, mapa în care se vor păstra fişierele scoase, alocarea spaţiului ş. a. Aceste setări le faceţi după preferinţele D-voastră, ele nu influenţează procesul de Download

3. Connection
Aici se se fac setări referitoare la: Portul BitTorrent (setarea portului, adăugarea în lista excepţiilor a Windows Firewall,UPnP mapping); Proxy serverul (indicaţi aici setările dacă vă folosiţi de proxy pentru a accesa internetul); 
Limitarea vitezelor (Viteza globală de upload(cu ce viteză se va face upload)), Viteza alternativă de Upload (dacă nu sunt Download-torrrente active), Viteza globală de Download.

Notă: Se recomandă limitarea vitezei de upload la o rată de circa 90% din banda disponibilă, în cazul în care viteza de upload va fi 100% - neesenţial poate scădea viteza de Download.
Practic pentru aceasta este rezervată opţiunea "Viteză alternativă" în caz că nu se face Download, puteţi seta Upload la 100%.

4. BitTorrent
*Click to enlarge

Aici se fac setări importante.
Global Maximum Number of Connections: Numărul maxim de conexiuni - cîţi peer-i vor fi conectaţi simultan la D-voastră.  Vă recomand ~500, astfel veţi putea deservi un număr mare de peer-uri cu viteza maximă disponibilă fără "frîne" a calculatorului D-voastră.
Maximum of connected peers per torrent: Numărul de peer-uri conectaţi la un singur torrent.
Number of upload slots per torrent: Numărul maximal de peer-uri de la un torrent cărora le faceţi Upload. Această setare o faceţi în dependenţă de viteza D-voastră de upload.
Enable DHT Network şi Enable DHT for new Torrents Deconectaţi aceste opţiuni. Ele nu sunt necesare, şi eventual ar permite pătrunderea peer-ilor din străinătate.
Ask tracker for scrape information bifaţi. Este legat de raportul către tracker
Enable Peer Exchange deconectaţi.
Protocol Encryption setarea care am întîlnit-o deja în meniul Speed Guide

5. Queueing
*Click to enlarge

Aici se fac setările referitor la numărul de torrente active simultan.
Maximum number of active torrents : Numărul total de torrente active.
Maximum number of active downloads : Numărul de torrente Download active.

Seed while aici puteţi seta condiţiile pentru care un torrent să fie oprit. Sunt două condiţii atingerea unui anumit ratio la torrent, sau seedarea un anumit timp.
When the torrent has reached it's download goal acţiunea care o va face torrentul la atingerea condiţiilor. Puteţi limita viteza, sau pune 0 pentru ca torrentul să se oprească.

6. Scheduler
Aici puteţi seta un oarecare orar pentru µTorrent care ar include limitarea vitezelor, oprirea torrentelor etc...

7. Other
Aici se fac setările legate de păstrarea fişierelor .torrent şi setarea unei Boss-Key

8. Advanced
Aici sunt incluse setările avansate pe care nu vă recomandăm să le modificaţi fără ca să ştiţi semnificaţia lor. Pentru informaţii: FAQ oficial

8.a Disk Cache
Setările Disk Cache, deasemenea nu vă recomandăm să le modificaţi.

8.b User Interface
Unele setări de Interface a programei.
Actions on double click puteţi alege acţiunile care se vor efectua la dublu-click
Speed Popup list îndicarea vitezelor care vor apărea în PopUp menu. (Detalii în Tips&Tricks)


Step 3: Ipfilter.dat

 • Ipfilter.dat este un fişier text care vă permite limitarea conexiunilor după IP-adresă. Îl puteţi utiliza de exemplu pentru a limita conexiunile din afara .MD, pentru a evita cheltuirea traficului extern

 • ipfilter.dat are formatul următor:
 xxx.xxx.xxx.xxx-yyy.yyy.yyy.yyy
 zzz.zzz.zzz.zzz-aaa.aaa.aaa.aaa
 ...............................

unde
xxx.xxx.xxx.xxx-yyy.yyy.yyy.yyy
şi
zzz.zzz.zzz.zzz-aaa.aaa.aaa.aaa
sunt limitele de adrese care urmează a fi blocate.
De asemenea este posibilă blocarea unei adrese unice, pentru aceasta, la sfîrşitul fişierului indicaţi diapazonul doar din această adresă.
De exemplu:
127.0.0.1-127.0.0.1


 • Fişierul se păstrează în mapa %Appdata%/utorrent (C:/Documents and Settings/_UserName_/Application Data/utorrent)

 • Model de ipfiltru, folosit de mine.

Quote:

# uTorrent DENY MD filter
# 23-09-2006
#
0.0.0.0-0.255.255.255
2.0.0.0-9.255.255.255
12.0.0.0-80.97.55.255
80.97.60.0-81.180.63.255
81.180.80.0-82.198.15.255
82.198.18.0-83.218.191.255
83.218.224.0-86.104.239.255
86.104.244.0-86.106.207.255
86.107.0.0-86.124.159.255
86.124.161.0-87.248.159.255
87.248.192.0-87.255.63.255
87.255.96.0-89.27.255.255
89.28.128.0-89.32.255.255
89.33.4.0-89.149.63.255
89.149.128.0-89.187.31.255
89.187.64.0-172.15.255.255
172.17.0.0-192.167.255.255
192.169.0.0-193.84.182.255
193.84.184.0-193.226.63.255
193.226.66.0-193.239.181.255
193.239.184.0-193.243.131.255
193.243.133.0-194.102.151.255
194.102.154.0-195.22.223.255
195.23.0.0-195.138.95.255
195.138.112.0-195.138.117.255
195.138.122.0-195.138.123.255
195.138.128.0-195.170.177.255
195.170.179.0-212.0.191.255
212.0.224.0-212.56.191.255
212.56.224.0-217.12.111.255
217.12.128.0-217.26.143.255
217.26.176.0-217.156.4.255
217.156.5.0-255.255.255.255
Step 4: Download
Pur şi simplu deschideţi fişierul .torrent prin µTorrent. Sau folosiţi opţiunea File->Add torrent...

Aici un Flash-movie care vă arată cum să o faceţi. (by Adrenalin)


Step 5: Upload

1. File->Create New Torrent
2. Sub cîmpul "select source" sunt 2 butoane, dacă dorim să creăm torrent pentru un singur fişier apasăm "Add file" dacă pentru un directoriu "Add directory".
3. În cîmpul "Trackers" trebuie să copiem annonce url-ul de pe pagina "Încarcă" (cevea de genul http://www.torrentsmd.com/announce.php/da8be0551221de4838825cce22f15..). Fiecare user are "annonce url" diferit, prin care se identifica la tracker, deaceea nu scrieţi annonce url-urile pe forum sau în altă parte deoarece cineva va putea copia folosind accountul dvs.
4. Mai jos, în diviziunea "Other", bifăm cele două bife "Start seeding" şi "Private torrent".
5. Apăsăm butonul "Create and save as", după care veţi fi întrebaţi unde să salvaţi fişierul torrent care trebuie încarcat la noi pe tracker. (Vă recomandăm să-l salvaţi într-un directoriu cu fişierele/directoriile seed-ate).
6. Pe pagina "Încarcă", în cîmpul "Torrent file", apăsăm pe butonul "browser", şi indicăm calea spre fişierul torrent generat numai ce.
7. Completăm toate cîmpurile obligatorii corespunzătoare categoriiei alese, şi apăsăm pe butonul "Do it!".
8. În client, apăsăm pe torrentul recent încărcat pe tracker, apoi dăm un click pe butonul stop apoi start, după care clientul se va conecta la tracker pentru a anunţa torrentul.
După aceasta toţi doritorii vor putea copia torrentul, le vor încărca în clienţii săi care se vor conecta la dvs pentru a copia fişierul real. Deaceea trebuie să fiţi online pînă daţi măcar vreo 2 copii de fişier.

Aici un Flash-movie care vă arată cum să o faceţi. (by Adrenalin)


Step 6: Transferarea downloadurilor neterminate din BitComet

1. Scoateţi de la fişierele neterminate extensia BitCometului .bc!. Adică filmul să fie movie.avi şi nu movie.avi.bc! !!
Aceasta o puteţi face în setările BitCometului, sau în caz că aceasta nu se primeşte, o faceţi manual.

2. În µTorrent, în compartimentele Downloads din dialogul Preferences verificaţi ca Append .!ut to incomplete files să NU fie bifat.

3. Deschideţi .torrent fişierul neterminat în µTorrent


În Dialogul Save torrent as... indicaţi calea către fişierul neterminat de BitComet.

4. Apăsaţi Ok.

5. µtorrent va face Hash Check (va verifica integritatea informaţiei). Şi dacă aţi făcut totul corect, el va indica procentul la care v-aţi oprit în BitComet şi va continua Downloadul din acel loc.


Step 7: Tips&Tricks
 • Puteţi rapid limita vitezele facînd click drept pe indicatorii de viteză din Status bar. Puteţi seta parametrii care se vor afişa în meniul User Interface.
Steaguri - afişarea steagului ţării în dreapta IP-ului peer-ului
(tastaţi Ctrl Shift R, ca µTorrent să reîncarce aceste fişiere. Aceste fişiere trebuie să se afle în mapa %AppData%\uTorrent.
 • Pentru a tasta simbolul µ utilizaţi combinaţia de taste Alt+0181 (de pe numpad)


 • Русский:

Гид: Шаг за шагом - µTorrent


Шаг 0: Информация
Официальная страница
Официальный FAQ
FAQ на русском языке
Тема форума для обсуждения µTorrent
Решение проблем с флагом Connectable: NO


Шаг 1: Мастер скорости


При первом запуске µTorrent всегда отображается данное окно конфигурации скорости. Вы можете в дальнейшем запустить это окно снова через Options -> Speed Guide... .

1. Выберите Connection Type:, которое соответствует вашему аплоуду (исходящий трафик). Скорости измеряются в "килобитах в секунду" (1 килобайт = 8 килобит).

2. В Current Port: укажите любой порт или тот, который открыт для Вашего компьютера. Рекомендуется открывать порт, который >10000. Если Вы находитесь за файрволом, то необходимо его настроить так, чтобы он пропускал трафик, который приходит на этот порт. Если же Вы находитесь в локальной сети, то необходимо связаться с Администратором Вашей сети и уточнить у него номер порта. Для настройки рутеров используйте сайт: PortForward.com

3. Пункт Enable Encryption: включает шифрование трафика. Это необходимо, если Ваш провайдер отслеживает Ваш трафик (т.е. нарушает Вашу конфиденциальность) и запрещает Вам использовать протокол BitTorrent. В РМ нет пока интернет провайдера, который бы запрещал данный протокол, поэтому нет необходимости включать данный пункт.

Первоначальная установка завершена. Нажимаем на кнопку: Use selected settings


Шаг 2: Настройки

(Опции -> Настройки)

1. Общее
В этом разделе можете настроить общие характеристики программы, язык интерфейса, иконка в трее, опции отображения и привязка к .torrent файлам.

2. Закачки

В этом разделе делаются настройки закачек, папка в которой будут храниться скачанные файлы, резервирование места, и т.д. Эти настройки делайте по собственному предпочтению, они не влияют на процесс закачки.

3. Соединение
Здесь делаются настройки относительно: БитТоррент порт (указание, добавление в список исключений в Windows Firewall,UPnP mapping); Прокси сервер (укажите здесь настройки если используете прокси для доступа в интернет); 
Ограничения скоростей (глобальная скорость отдачи, альтернативная скорость отдачи(при отсутствии активных закачек), глобальная скорость закачки).

Примечание: Рекомендуется ограничение скорости отдачи в размере около 90% от максимальной возможности канала, в случае 100% отдачи - может страдать скорость закачки.

4. BitTorrent

Тут очень важные настройки.
Глобальный максимум соединений: - сколько пиров могут быть одновременно к вам подключены. Рекомендую ~500, таким образом вы сможете обслужить максимальное количество пиров, с максимальной скоростью и избежать "тормоза" компьютера.
Максимум присоединенных пиров для одного торрента: Количество пиров подключенных к одному торренту..
Кол-во слотов отдачи для торрента: Максимальное количество пиров на одном торренте, которым ведаться отдача. Этот параметр выставляете в зависимости от вашей глобальной скорости отдачи.
Enable DHT Network и Enable DHT for new Torrents. Отключите данные функции, т.к. они не используются на нашем трекере.
Ask tracker for scrape information. Получение информации о торренте (количество пиров, количество скачавших). Отключите данную опцию, т.к. она отключена на нашем трекере.
Enable Peer Exchange. Отключите, не используется на нашем трекере.
Protocol Encryption Шифрование протокола. Включает шифрование трафика. Это необходимо, если Ваш провайдер отслеживает Ваш трафик (т.е. нарушает Вашу конфиденциальность) и запрещает Вам использовать протокол BitTorrent. В РМ нет пока интернет провайдера, который бы запрещал данный протокол, поэтому нет необходимости включать данный пункт.


5. Очередь

Здесь указывается количество одновременных торрентов.
Maximum number of active torrents : Максимальное количество активных торрентов.
Maximum number of active downloads : Максимальное количество активных заканчиваемых торрентов.

Seed while условие при котором на торрент будет действовать ограничение по аплоуду.
When the torrent has reached it's download goal Если условие выше выполнимо, то на торрент задается следующее ограничение. Значение 0 - останавливает торрент.

6. Планировщик
Здесь вы можете создавать правила по часам на ограничение скоростей.

7. Прочее
Прочие настройки связанные с файлами .torrent и настройка функции Boss-Key.

8. Расширенные настройки
Здесь производятся тонкие настройки. Мы не рекомендуем их менять, но если Вам все же интересно, то детально все вы найдете на официальном FAQ

8.a Кэш диска
Настройка использования кэша диска. Мы рекомендуем оставить все по-умолчанию.

8.b Пользовательский интерфейс
Уникальные настройки вида окна.


Шаг 3: Ipfilter.dat

 • Ipfilter.dat это текстовый файл который ограничивает подключение к определенным  IP-адресам. Например его можно использовать для ограничения внешних подключении и экономии внешнего трафика.

 • ipfilter.dat имеет следующий формат:
 xxx.xxx.xxx.xxx-yyy.yyy.yyy.yyy
 zzz.zzz.zzz.zzz-aaa.aaa.aaa.aaa
 ...............................

где
xxx.xxx.xxx.xxx-yyy.yyy.yyy.yyy
и
zzz.zzz.zzz.zzz-aaa.aaa.aaa.aaa
это диапазоны адресов которые надо заблокировать.
Также возможна блокировка единичного адреса, для этого, в конце файла добавьте строку с диапазоном только этого адреса..
Например:
127.0.0.1-127.0.0.1


 • Файл храниться в папке %Appdata%/utorrent (C:/Documents and Settings/_UserName_/Application Data/utorrent)Шаг 4: Закачка
Просто откройте .torrent файл в µTorrent. Или используйте Файл->Добавить торрент

Тут Flash-ролик который показывает вам как это сделать. (by Adrenalin)


Шаг 5: Загрузка торрента

1. Файл->Создать торрент
2. Под полем "Выбери источник" - 2 кнопки, для загрузки единого файла жмем "Добавить файл" если хотим создать торрент с папки жмем "Добавить папку".
3. В поле "Трекеры" копируем annonce url со страницы "Загрузить" (например: http://announce.torrentsmd.com/announce.php/da8be0551221de4838825cce22f15..). У каждого пользователя разный "annonce url", посредством которого он опознается на трекере, поэтому не пишите ваши "annonce url" на форуме, т.к. кто-то сможет воспользоваться вашим аккаунтом.
4. Ниже, в подразделе "Остальное", ставим флажок у обоих опции.
5. Жмем "Создать и сохранить в", и сохраняем торрент-файл.
6. На странице "Загрузить", в строке с адресом торрент файла вписываем путь к торрент-файлу (или находим его с помощью кнопки Browse.
7. Заполняем все обязательные и необходимые поля и жмем кнопку "Do it!".
8. В клиенте перезапускаем клиент (или делаем ручное обновление трекера), при этом клиент подключиться к трекеру и объявит торрент..
После этого все желающие смогут скопировать торрент-файл, а затем подключиться к вам чтобы скачать реальный файл. Поэтому желательно быть online пока не раздадите хотя-бы 2 копии файла.

Тут Flash-ролик который показывает вам как это сделать. (by Adrenalin)


Step 6: Трансфер незаконченных закачек из BitComet

1. У незаконченных файлов уберите расширение .bc!. Т.е. фильм должен иметь название movie.avi а не movie.avi.bc! !!
Это можно сделать в настройках BitComet, или в случае, если не получаться, переименовать файлы вручную.

2. В µTorrent, в разделе Закачки из окна "Настройки" проверьте чтоб НЕ был помечен флажок у *.!ut для недокачанных файлов.

3. Откройте незаконченный .torrent файл в µTorrent


В окне Добавить торрент укажите путь к незаконченному BitComet-ом файлу.

4. Нажмите Ok.

5. µtorrent сделает проверку хэша (проверит целостность данных). Если все сделанно правильно - он укажет проценты на которых вы остановились в BitComet и продолжит Закачку с этого места.


Шаг 7: Советы и секреты
 • Возможно быстро ограничивать скорости, кликнув правой кнопкой мышки на указатели скорости в строке состояния. Элементы этого меню можно настроить в отделении настроек "Интерфейс"
Флаги - отображение флага страны во вкладке "Пиры"
(нажмите Ctrl Shift R, для перезагрузки этих файлов. Файлы должны находиться в папке %AppData%\uTorrent.
 • Для вставки символа µ используйте комбинацию Alt+0181 (с доп. клавиатуры)

Editat de către Stinger la 2007-05-03 15:29:08
Mesaj util ?   Da / Nu   2 / 0   2 puncte

1
<< Precedenta      Următoarea >>

#1 by Lexus® Donor (VIP | Loving An Angel) (0 mesaje) at 2007-05-28 15:38:09 (602 săptămâni în urmă) - [Link]TopMesaj util ?   Da / Nu   3 / 0   3 puncte

1
<< Precedenta      Următoarea >>

Forum Index > BitTorrent > Clienţi > Ghid: Pas-cu-pas - µTorrent / Гид: Шаг зашагом - µTorrent

Această temă este închisă. Nu puteţi posta mesaje noi.


Navigare rapidă:


Schimbul de informație este realizat de către utilizatorii siteului. Acest site este bazat pe voluntariat, de la utilizatori pentru utilizatori. Întregul text privind regulile şi condiţiile de utilizare a TORRENTS.MD poate fi găsit aici.
Sharing is caring.